KA företag

Avilla Byggkonsult AB

___________________________________________________

Uppsala

Kontrollansvarig
 • Upprätta kontrollplan.
 • Delta i Tekniskt samråd.
 • Bevaka att gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs.
 • Bevaka att beslutad kontrollplan följs.
 • Vara samordningsansvarig kontrollansvarig enligt PBL.
 • Delta i myndighetsbesiktningar och samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
 • Genomföra 3 platsbesök efter att beställare kallar till kontroller.
 • Dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera avvikelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet.
 • Avstämning inför slutsamråd (Sker normalt i samband med slutbesiktning).
 • Avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.
 • Delta vid slutsamråd.

Vi på Avilla byggkonsult kan erbjuda er en eller flera certifierade kontrollansvariga nivå K (komplicerad art).


Vi kan erbjuda ett kontrollansvariguppdrag där vi är med genom hela processen. Vi svarar på frågor och hjälper dig med insamling av dom nödvändiga handlingar som måste fram för att få ett start och slutbesked så att ni komma igång och ta byggnaden i bruk.


Punkterna som redovisas här är enligt vårat standardavtal för ett kontrolluppdrag. Uppdraget kan skilja sig för olika projekt eller omfattning. Självklart kan du beställa många fler tjänster utav oss om du skulle vilja ha utökad kontroll eller annan hjälp på ditt projekt.


Kontakta oss så kollar vi vad just du behöver för ditt specifika projekt.