KA Övrigt

Avilla Byggkonsult AB

___________________________________________________

Uppsala

Kontrollansvarig

Som kontrollansvarig så biträder vi dig ända från bygglovsprocessen tills det att vi bokar slutsamråd med byggnadsnämnden. Det är nämnden som beslutar om det krävs en kontrollansvarig (KA) och vilken nivå N(normal) och K(komplicerad) den skall vara certifierad med. Vi på Avilla har nivå K och kan hjälpa dig med alla typer utav projekt.


Kontakta oss så tittar vi på vad det är ni behöver.